By | دسامبر 27, 2017

آشنایی با پسیل گلابی

پسیل گلابی که با نام های شیره، عسلک گلابی و یا آفت روغن چراغی نام برده می شود بعد از آتشک(Fire Blight یا Blight) یکی از آفات مهم درختان گلابی در ایران به حساب می آید.در مساله آفات و بیماری ها نکته بسیار مهم شناختن آن و نوع خسارت وارده به نهال و یا درخت بسیار اهمیت دارد، پس اکنون به مطالبی در مورد پسیل میپردازیم.

محل تغذیه و خسارت در درجه اول برگ ها می باشند ولی آفت میتواند از میوه، دمبرگ و حتی پوست شاخه و تنه نیز تغذیه کند.

آشنایی با پسیل گلابی و راه های مبارزه باآن

آشنایی با پسیل گلابی و راه های مبارزه باآن

خسارت آفت به درختان گلابی به صورت های زیر انجام می گیرد:

1- مکیدن شیره گیاهی و ضعیف شدن درختان.

2- ترشح شیره بر سطح برگ ها و میوه ها و اختلال در تنفس و فتوسنتز گیاه و تمرکز اشعه خورشید در محل شیره که با بوجود آوردن حالت ذره بینی در برگ ها سبب سوختگی برگ ها و سپس ریزش آنها می شود.

3- بدشکلی، کوچک شدن و بد طعم شدن میوه ها بدلیل ریختن شیره روی آنها.

4- پسیل گلابی انتقال دهنده بیماری فتوپلاسمی بوده که زوال و مرگ تدریجی درختان گلابی را موجب می گردد.

لازم به ذکر است که خسارت این آفت در مناطق گرم و خشک به مراتب بیشتر از نواحی سرد و مرطوب می باشد. پسیل گلابی زمستان را به صورت حشره کامل در زیر برگهای ریخته شده در اطراف طوقه درخت و در زیر پوسته تنه می گذراند. بر طبق بررسی های به عمل آمده حشرات زمستان گذران همزمان با شروع رشد جوانه های درخت فعال و تخمریزی آنها آغاز می گردد. اولین تخمریزی معمولاً در روی سر شاخه ها و در نزدیکی جوانه ها و بطور دسته جمعی و اغلب به صورت رشته ایی انجام می گیرد حشرات ماده زمستان گذران حدود 200 تا 400 عدد تخم می گذارند که اکثر تخم ها تا قبل از ریختن گلبرگها گذاشته می شوند.

نسل های بهاره و تابستان گذران عمدتاً تخم ها را بر روی برگها و به حالت مجتمع و در نزدیکی رگبرگهای اصلی می گذارند و هر حشره ماده در این فصل قادر است 500 تا 700 عدد تخم بگذارد.

پسیل گلابی با توجه به شرایط آب و هوایی می تواند حدود 5 نسل ایجاد نماید.

کنترل پسیل گلابی

در خصوص کنترل این آفت می بایست متذکر شد که مبارزه شیمیایی به عنوان آخرین راه حل توصیه می شود. به دلیل اینکه به جهت مصرف بی رویه و خارج از زمان سموم و از بین رفتن دشمنان طبیعی پسیل، آفت طغیان نموده و آفت جدیدی نیز در باغات ظاهر شده که باغدار ناچار به مصرف سموم جدیدی می گردد, لذا با توجه به موارد یافت شده در خصوص کنترل و مدیریت اصولی آفت, توصیه های زیر ارائه می گردد:

1- رعایت فاصله درختان در موقع کشت( هشت در هشت) و هرس و آرایش آنها در پایین آوردن جمعیت آفت بسیار موثر می باشد.

2- ایجاد پوشش گیاهی در سطح باغ نظیر کشت یونجه و شبدر که مانع بالا رفتن درجه حرارات و افزایش رطوبت نسبی گردیده و مانع از افزایش جمعیت آفت می شود.

لازم به ذکر است که حتی الامکان سم پاشی با یکی از سموم فسفره در ساعات خنک و در زمانی که باد نمی آید انجام گیرد. در صورت زیاد بودن ترشحات قبل از سم پاشی, درخت با آب شسته شود.

تذکر اینکه فراموش نشود که پیشگیری همواره بهترین و کم هزینه ترین راه درمان بوده و هست، بنابراین توصیه می شود که ارقام متحمل تر را در باغات خود کشت کنید تا هزینه کمتر و سود بیشتری داشته باشید.

منبع:آشنایی با پسیل گلابی و راه های مبارزه باآن

آشنایی با پسیل گلابی و راه های مبارزه باآن