By | اکتبر 5, 2018

الولنز هنوز هم یک دستگاه محیرالعقول به شمار می رود. اگر تا کنون بحث بر سر واقعیت مجازی بوده، هالولنز موضوع دیگری به اسم واقعیت افزوده را پیش کشیده است. به هر حال این خاصیت تکنولوژی است که اگر چیزی مثل هالولنز در حال حاضر قابل درک نیست، در آینده ای نه چندان دور، چنان با زندگی انسان ها تلفیق خواهد شد که زندگی بدون آن قابل تصور هم نخواهد بود!

مایکروسافت که یک بار با رونمایی از هالولنز همه دنیا را به حیرت وا داشت، اکنون با سرویس ها و امکاناتی که برای هالولنز تدارک دیده، موجب شگفتی می شود. در یکی از این شگفتی آفرینی ها، مایکروسافت با همکاری سازمان جهانی ورزش NFL تصمیم گرفته آینده تماشای فوتبال را دگرگون کند. NFL همان بازی پر طرفدار فوتبال آمریکایی است که گاها با اسم راگبی هم شناخته می شود.

مایکروسافت امشب ویدیویی منتشر کرده و در آن نشان داده که تماشای فوتبال آمریکایی در بستر هالولنز و تعامل هالوگرافیک ها چگونه خواهد بود. در این ویدیو نشان داده می شود که یک تماشاگر، چگونه می تواند از پشت تلویزیون خود با مسابقات راگبی تعامل داشته باشد

One Reply to “تماشای مسابقات فوتبال آمریکایی با هالولنز چگونه خواهد بود؟”

Comments are closed.