By | دسامبر 27, 2017

ردیاب جیوه ای چیست

روش کار با ردیاب جیوه ای

در ابتدا باید بدانیم جیوه چیست؛ یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی 80 و در زبان فارسی به معنی زنده می باشد. این فلز مایع عنصری سنگین محسوب می شود . ردیاب جیوه ای نوعی فلزیاب است و دستگاهیست که با عملکرد مکانیکی خود بار الکتریکی در تراکم بالا را تشخیص داده و همچنین با انجام عمل مولکولیشن فلز مورد نظر را تشخیص می دهد. اما مولکولیشن چیست؟ عملیست که بار استاتیک را از شرایط درون مولکولی شناسایی می کند. مولکول درونی فلز هدف با جابجایی بار الکتریکی توسط ردیاب جیوه ای قابل تشخیص می باشد. این ردیاب ها در عین ظاهر ساده عملکردی پیچیده دارند. مهمترین نکات ردیاب های جیوه ای چگونگی ساخت این فلزیاب می باشد. باید به این نکته توجه داشت که کسانی که بیماری عصبی دارند و در بدنشان فلزی مانند پلاتین وجود داشته باشد نمی توانند از فلزیاب استفاده کنند.

در صورتی که ردیاب جیوه ای به صحیح ترین شکل ممکن ساخته شود می توان از آن به عنوان بهترین و دقیق ترین ردیاب نام برد و از آن استفاده کرد. نکته مهم و دیگری در مورد فلزیاب جیوه ای این است که این فلزیاب قادر نیست که یک هدف پارامغناطیس را به خوبی تشخیص دهد زیرا مثلا طلا که فلزی پارامغناطیس می باشد دارای وضعیت مغناطیس قابل تشخیص برای ردیاب جیوه ای نیست. زیرا طلا حرارت را جذب می کند و جیوه در مقابل حرارت قادر به انجام واکنش نمی باشد. همچنین یک فلزیاب جیوه ای قادر به تشخیص یک گنج نمی باشد و نهایت می تواند حدود یک گنج یا طلای قدیمی را تشخیص دهد. به همین دلیل است که ردیاب جیوه اهداف دیگر اطراف گنج را بهتر تشخیص می دهند.

نحوه کار ردیاب جیوه ای

با استفاده از شاقول جیوه ای میتوان فلزات را در زیر زمین ردیابی و شعاع زنی کرد. حرکت شاقول به این صورته که موقع برخورد به فلز خودشو به طرف فلز هدف میکشاند و بر روی هدف حالت دورانی پیدا خواهد کرد و سایر کارها نظیر سمت چرخش بستگی به خود شخصی که قصد دارد این آزمایش را انجام دهد دارد.

منبع:روش کار با ردیاب جیوه ای

روش کار با ردیاب جیوه ای