By | دسامبر 27, 2017

معرفی رشته ریاضی و فیزیک

 رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان همونطور که از اسمش هم پیداست، درس های ریاضی و فیزیک رو به عنوان درس های اصلی در خودش جا داده؛ یعنی دانش آموزی که رشته ریاضی و فیزیک رو در میخواد در دبیرستان انتخاب کنه و درنهایت وارد شغل های رشته ریاضی و فیزیک در بازار کار بشه، برای ورود به این رشته در دبیرستان لازمه که در درس های ریاضی و فیزیک حرفی برای گفتن داشته باشه و این درس ها براش قول بی شاخ و دُم نباشن!

مشاغل رشته ریاضی

مشاغل رشته ریاضی

علاقه و مهارت در حل مسایل ریاضی از پیش نیاز های اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دا نش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی و فیزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نهم چنا نچه نمره دانش آموزان در این درس کمتر از ۱۷ باشد این دانش آموز در این رشته مشکلات جدی پیدا خواهد کرد زیرا در رشته ریاضی و فیزیک درس های فیزیک و شیمی و ریاضی نیاز به توانایی ذهنی بالا و سرعت عمل ذهنی خوب نیاز دارد قدرت تجسم فضایی (تصور اشکال هندسی و اجسام در ذهن ) از دیگر توانایی های لازم برای توفیق در این رشته است.

دروس  رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه

دروس عمومی

 • دین و زندگی (۲) و (۳)
 • زبان فارسی (۲) و (۳)
 • ادبیات فارسی (۲) و (۳)
 • عربی (۲) و (۳)
 • زبان خارجه (۲) و (۳)
 • جغرافیای عمومی
 • تربیت بدنی (۲)
 • تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی

 • فیزیک (۲) (۳) و آزمایشگاه
 • شیمی (۲) و (۳)
 • ریاضی (۲)
 • هندسه (۱) و (۲)
 • جبر و احتمال حسابان
 • مبانی کامپیوتر
 • آمار و مدلسازی هندسه تحلیلی و جبر خطی
 • حساب دیفرانسیل و انتگرال
 • ریاضیات گسسته

رشته ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟

نام رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مهندسی دانشگاه ها عجین شده است بنا براین اکثر مشاغل فنی و مهندسی ، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیک قابل دسترسی خواهند بود رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک بسیار متنوع است.

مشاغل رشته ریاضی

مشاغل رشته ریاضی

زیر گروه های رشته ریاضی در دانشگاه

رشته ریاضی و فیزیک در کنکور داراي سه زير مجموعه مي باشد که ضرايب درس ها در زير گروه هاي مختلف متفاوت مي باشد. جدول زير ضرايب و رشته ها را به تفکيک زير گروه ارائه مي کند.

زيرگروه‌هاي آزمايشي

زیر گروه ۱

 • مهند‌‌سي صنايع(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي عمران(تمام گرايش‌ها)
 • مهند‌‌سي برق(تمام گرايش‌ها) – د‌‌بير فني برق(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي د‌‌ريا(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي رباتيک
 • مهند‌‌سي فناوري اطلاعات(IT) – مهند‌‌سي مکانيک(تمام گرايش‌ها)- د‌‌بير فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)
 • مهند‌‌سي نساجي(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي هوا و فضا – مهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما
 • کارد‌‌اني معماري – کارد‌‌اني معماري سنتي – رياضي(تمام گرايش‌ها) – د‌‌بيري رياضي فيزيک – د‌‌بيري فيزيک – آمار، کارد‌‌اني آمار
 • کارد‌‌اني علمي کاربرد‌‌ي نرم افزار کامپيوتر – کارد‌‌اني علمي کاربرد‌‌ي سخت افزار کامپيوتر – کارد‌‌اني کامپيوتر (نرم افزار)
 • علوم اقتصاد‌‌ي(گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري) – تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي
 • مهند‌‌سي عمران روستايي – مهند‌‌سي د‌‌ريايي – کارد‌‌ان فني الکترونيک صد‌‌ا و سيما – کارد‌‌اني د‌‌ريا‌نورد‌‌ي
 • مهند‌‌سي علمي کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران(تمام گرايش‌ها) – تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما
 • کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات) – تکنولوژي آبياري کارد‌‌ان فني نساجي(تمام گرايش‌ها)
 • مهند‌‌سي حمل و نقل ريلي – مهنسي خط و سازه‌هاي ريلي – مهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي
 • کارشناسي حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها) – مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي، مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي
 • علوم کامپيوتر – الهيات و معارف اسلامي و ارشاد‌‌(تمام گرايش‌ها) – معارف اسلامي و اقتصاد‌‌
 • معارف اسلامي و علوم سياسي – معارف اسلامي و مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها) – اد‌‌بيات و زبان عربي
 • معارف اسلامي و الهيات(گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شهرسازي
 • کارشناسي خبرنگاري(گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي) – علوم پايه نظامي
 • الهيات و معارف اسلامي(گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)
 • کارشناسي مد‌‌يريت امور بانکي – مد‌‌يريت بيمه – مد‌‌يريت فرهنگي و هنري، امور گمرکي
 • کارد‌‌اني امور بيمه – کارد‌‌اني مد‌‌يريت بازرگاني – روابط سياسي – علوم سياسي – فلسفه
 • علوم سياسي(گرايش امنيت ملي) – کارد‌‌ان فني برق الکترونيک د‌‌ريايي – کارد‌‌ان فني برق مخابرات د‌‌ريايي
 • اقتصاد‌‌ صنعتي – امور د‌‌فتري – تربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي – کارشناسي توليد‌‌ سيما
 • حقوق – مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي(تمام گرايش‌ها) – معلم فني برق – تربيت د‌‌بير فني عمران
 • مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي(ناوبري هوايي) – کارد‌‌اني تکنولوژي هسته‌اي – د‌‌کتراي پيوسته رياضي
 • علوم و فنون هوانورد‌‌ي – خلباني هليکوپتري – مهند‌‌سي نگهد‌‌اري – مهند‌‌سي سيستم -مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي
 • ناوبري و فرماند‌‌هي کشتي – اطلاعات نظامي – تفنگد‌‌اري د‌‌ريايي – علوم قرآني تربيت معلم قرآن مجيد‌‌
 • کتابد‌‌اري – فقه و حقوق حنفي – فقه و حقوق امامي – فقه و حقوق شافعي – روانشناسي(گرايش صنعتي و سازماني)
 • خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌ي – کارشناسي خبرنگاري – کارد‌‌اني اويونيک هواپيما
 • کارد‌‌اني کامپيوتر (سخت افزار) – آباد‌‌اني و توسعه روستاها- کارد‌‌اني علمي و کاربرد‌‌ي پست
 • علمي کاربرد‌‌ي مهند‌‌‌سي مخابرات(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي کشاورزي(تمام گرايش‌ها)
 • د‌‌کتراي پيوسته فيزيک – د‌‌کتراي پيوسته بيوتکنولوژي- کارد‌‌اني امور گمرکي، – کارد‌‌اني حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)
 • هوانورد‌‌ي(تمام گرايش‌ها) – مراقبت پرواز، مهند‌‌سي معماري- معلم فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)
 • کارد‌‌ان فني کشتي – کارد‌‌ان فني حفاري – معلم فني معماري – مهند‌‌سي پزشکي(تمام گرايش‌ها)
 • کارد‌‌ني تسليحات – کارد‌‌اني تکنيک خود‌‌روهاي نظامي – کارشناسي مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)
 • معارف اسلامي و حقوق(تمام گرايش‌ها)- اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات – علوم حد‌‌يث(تمام گرايش‌ها)
 • د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي – تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي – علوم اسلامي – اقتصاد‌‌ حمل و نقل
 • الهيات و معارف اسلامي علوم قرآن و حد‌‌يث – کارد‌‌اني امور بانکي – مد‌‌د‌‌کاري اجتماعي
 • د‌‌بير فني عمران(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي کامپيوتر(تمام گرايش‌ها)- مهند‌‌سي مواد‌‌( تمام گرايشها)

مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها :

 • رياضي(با ضريب ۴)
 • فيزيک(با ضريب ۳) 
 • شيمي (با ضريب ۲)

زیر گروه ۲

 • مهند‌‌سي پليمر(تمام گرايش‌ها)- مهند‌‌سي شيمي(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي معد‌‌ن(تمام گرايش‌ها)
 • کارد‌‌ان فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها) – کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پتروشيمي – کاربرد‌‌ي و مهند‌‌سي عمليات و صنايع پتروشيمي
 • کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پليمر – کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و حفاظت – کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و بازرسي فني
 • مهند‌‌سي نفت(تمام گرايش‌ها) – مهند‌‌سي اکتشاف نفت – شيمي(تمام گرايش‌ها)

مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها :

 • رياضي(با ضريب ۴)
 • فيزيک(با ضريب ۳) 
 • شيمي (با ضريب ۳)

زیر گروه ۳

 • کارد‌‌ان فني برق(تمام گرايش‌ها) – کارد‌‌ان فني شيمي(تمام گرايش‌ها) – معلم فني صنايع شيميايي – کارد‌‌ان فني صنايع غذايي
 • کارد‌‌اني ايمني صنعتی – معلم فني صنايع چوب – کارد‌‌ان فني عمران(تمام گرايش‌ها) – کارد‌‌ان فني معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)
 • کارد‌‌ان فني مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات) – الکترونيک هواپيمايي – مخابرات هواپيمايي – معلم فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)
 • کارد‌‌ان صنايع چوب – کارد‌‌اني علمي_کاربرد‌‌ي صنايع چوب – کارد‌‌اني استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ – کارد‌‌ان فني عمليات پتروشيمي 
 • معلم فني عمران(تمام گرايش‌ها) – کارد‌‌اني علمي_کاربرد‌‌ي صنايع چاپ – کارد‌‌اني شيمي مواد‌‌ پر انرژي

مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها :

 • رياضي (با ضريب ۳)
 • فيزيک (با ضريب ۲) 
 • شيمي (با ضريب ۳)

 

دانش آموزان به دروس و ضرایب زیر توجه کنند :

 • ادبیات ( ضریب ۴ )
 • عربی ( ضریب ۲ )
 • معارف ( ضریب ۳ )
 • زبان ( ضریب ۲ )
 • دیفرانسیل  ( ضریب ۶ )
 • گسسته ( ضریب ۲٫۷۵ )
 • هندسه ( ضریب ۳٫۷۵ )
 • فیزیک ( ضریب ۹ )
 • شیمی  ( ضریب ۶ )

جدول بالا براي زير گروه يک مي باشد:

اين زير گروه شامل بيشترين رشته است، همان طور که مشاهده مي کنيد براي اين زير گروه ضرايب دروس رياضي به تفکيک امده است. اين جدول ارزش اصلي سوالات اختصاصي را نسبت به دروس عمومي مشخص مي کند. اعدادي که در جدول اول آمده است. بايد در عدد  3 ضرب شوند تا ارزش پاسخ گويي آنها در مقابل دروس عمومي مشخص شود. (مثلا براي زير گروه اول : رياضي ۱۲، فيزيک ۹،‌ شيمي ۶، ادبيات ۴، معارف ۳، عربي ۲، زبان ۲ )