By | دسامبر 27, 2017

دلایل خارش کف دست

خارش کف دست نشانه بیماری است

علت خارش کف دست

علت خارش کف دست

اگر از آن دسته آدم هایی هستید که بدون اینکه بدانید چرا به یک سری اصول عجیب و غریب پایبندید، خرافات در شما راه پیدا کرده است!خارش کف دست

این روزها بحث خرافه و خرافاتی ها، همه جا سر زبان هاست. اعتقاد به اموراتی که در ذات خود اتفاقات معمولی زندگی محسوب می شوند برای بعضی آدم ها آن چنان راسخ است که برای هرکدام، آداب و آیین خاص خودشان را دارند.بسیاری از افراد وقتی کف دست شان می خارد آن را نشانه ای نیک از به دست آوردن پول در آینده ای نزدیک می دانند.

یک متخصص پوست و مو خارش کف دست را نشانه برخی از بیماری ها دانست.
خارش کف دست می تواند نشان دهنده بسیاری از بیماری هایی نظیر هپاتیت باشد و در صورت تکرار باید جدی گرفته شود و آزمایشات اساسی برای پیگیری بیماری ها انجام شود.

وی در رابطه با حساسیت های دارویی و خارش کف دست، گفت:احتمال واکنش بدن به دارویی خاص و اعلام ناسازگاری در قالب خارش کف دست نیز وجود دارد که در این صورت این نشانه باید جدی گرفته و نسبت به مشورت با پزشک معالج آن دارو اقدام شود.

صداقت پیشه برخی از مواد شیمیایی را محرک پوست دانست و ادامه داد:حساسیت تماسی در برخورد دست با برخی مواد شیمیایی چون سیمان، شوینده ها، برخی رنگ ها که حساسیت زا هستند ممکن است باعث خارش دست شود.

این متخصص پوست و مو به اهمیت سلامتی پوست اشاره کرد و گفت:پوست بزرگ ترین ارگان بدن است که وظیفه محافظت از کل بدن را بر عهده دارد، ولی به این معنی نیست که نیازی به مراقبت از پوست احساس نمی شود.

وی ادامه داد:پوست انسان در صورتی که در مقابل آفتاب، جراحت و خشکی مراقبت شود می تواند سلامت کل بدن را حفظ کند.

این نگهداری برای ما چندان دشوار نیست فقط کافی است که از جراحت و زخم جلوگیری کنیم و یا ضد آفتابی با SPF مناسب استفاده کنیم و رطوبت مورد نیاز آن را تامین کنیم.

منبع:علت خارش کف دست

علت خارش کف دست