By | دسامبر 27, 2017
نحوه فارسی کردن اعداد در ورد

نحوه فارسی کردن اعداد در ورد

نحوه فارسی کردن اعداد در ورد

 

ابتدا نرم افزار word را باز کنید.

سپس به قسمت word option برويد.

حال در قسمت advanced در قسمت show document content گزينه numeral را بر روي hindi قرار دهيد.

حالا خواهید دید که اعداد فارسي تايپ مي شود.

منبع:نحوه فارسی کردن اعداد در ورد

نحوه فارسی کردن اعداد در ورد