By | دسامبر 27, 2017

 

نحوه ی بازیافت لباس های کهنه ( اهدا لباس به صورت آنلاین)

بازیافت اغلب با جمع آوری و استفاده مجدد از کاغذ ، پلاستیک و شیشه انجام می شود. اما شما می توانید لباس های خود را نیز بازیافت کنید! ممکن است فکر کنید دور انداختن لباس هایی که دیگر به آن نیاز ندارید کار راحت تری است ، اما لباس ها می توانند زباله ی زیادی به شمار بیایند و به محیط زیست نیز آسیب بزنند. می توانید لباس های خود را اهدا کنید ، مبادله کنید ، بفروشید و یا دوباره از آنها استفاده کنید ، مهم نیست که وضعیت لباس شما در چه حدی است ، راهی وجود دارد که بتوانید آنها را بازیافت کنید! برای اطلاع بیشتر با ادامه ی مقاله را مطالعه کنید.

مراحل :

اهدا لباس به صورت آنلاین

اهدا لباس به صورت آنلاین

  1. برای اهدای لباس به صورت آنلاین در اینترنت جستجو کنید و مراکز اهدای لوازم در منطقه خود را پیدا کنید. با این کار در هزینه های حمل و نقل لباس ها صرفه جویی خواهید کرد. علاوه بر این ، بسیاری از موسسات خیریه هستند که می توانید لباس های خود را اهدا کنید.

قبل از رها کردن لباس ها مطمئن شوید که آنها وسایل لباس شما را قبول می کنند. برخی از خیرین فقط اقلام خاص لباس را برای اهدا می پذیرند.

منبع : نحوه ی بازیافت لباس های کهنه ( اهدا لباس به صورت آنلاین)