By | دسامبر 27, 2017

 

نحوه ی بازیافت لباس های کهنه ( اهدا لباس به فروشگاه های دست دوم فروشی)

بازیافت اغلب با جمع آوری و استفاده مجدد از کاغذ ، پلاستیک و شیشه انجام می شود. اما شما می توانید لباس های خود را نیز بازیافت کنید! ممکن است فکر کنید دور انداختن لباس هایی که دیگر به آن نیاز ندارید کار راحت تری است ، اما لباس ها می توانند زباله ی زیادی به شمار بیایند و به محیط زیست نیز آسیب بزنند. می توانید لباس های خود را اهدا کنید ، مبادله کنید ، بفروشید و یا دوباره از آنها استفاده کنید ، مهم نیست که وضعیت لباس شما در چه حدی است ، راهی وجود دارد که بتوانید آنها را بازیافت کنید! برای اطلاع بیشتر با ادامه ی مقاله را مطالعه کنید.

مراحل :

اهدا لباس به فروشگاه های دست دوم فروشی

اهدا لباس به فروشگاه های دست دوم فروشی

  1. اگر لباس هایی دارید که تا به حال زیاد از آن استفاده نکرده اید و سالم می باشند و به نظر خودتان فرد دیگری حاضر به خرید این لباس است می توانید آن را به فروشگاه های دست دوم فروشی ببرید تا این فروشگاه ها لباس های شما را به قیمت پایین از شما خریداری کنند یا اینکه می توانید لباس های خود را به آنها اهدا کنید تا به دست افراد نیازمند برسد.

منبع : نحوه ی بازیافت لباس های کهنه ( اهدا لباس به فروشگاه های دست دوم فروشی)