By | دسامبر 27, 2017

 

نحوه ی درست کردن استارتر آتش با استفاده از چوب پنبه

برای درست کردن این کار زیبا و خلاقانه اگر چوب پنبه به میزان کافی ندارید می توانید آن را خریداری کنید. روش های زیادی برای استفاده مجدد از چوب پنبه وجود دارد. همچنین می توانید از چوب پنبه ها به عنوان ابزار خانه ، مانند دستگیره های کشوها و کابینت استفاده کنید. چوب های پنبه خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنید مفید می باشد, کافیست مقاله ی زیر را مطالعه کنید تا به این موضوع پی ببرید.

مراحل :

استارتر آتش با استفاده از چوب پنبه

  1. شما می توانید از چوب پنبه یک استارتر فوق العاده برای روشن کردن آتش استفاده کنید. یک ظرف مناسب را از چوب پنبه پر کنید. داخل این ظرف الکل بریزید تا الکل کاملا به چوب پنبه ها نفوذ کند. هنگامی که می خواهید در محیطی که آتش روشن کردن دشوار است آتش روشن کنید ، این استارتر آتش به خوبی به شما کمک خواهد کرد. کافیست آن را زیر چوب ها قرار دهید و روشن کنید تا آتش به چوب های دیگر نیز انتقال یابد.

اطمینان حاصل کنید که در این روش از ظرف پلاستیکی به هیچ عنوان استفاده نکنید.

هنگام روشن کردن آتش احتیاط کنید. هرگز آتش را بدون اینکه کاملا آن را خاموش کنید رها نکنید.

منبع : نحوه ی درست کردن استارتر آتش با استفاده از چوب پنبه