By | دسامبر 27, 2017

 

نحوه ی گرم کردن بروانی در توستر

 

اگر خودتان بروانی درست کنید و آنها را گرم مصرف کنید طعم فوق العاده ای خواهد داشت. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه بروانی را گرم کنید.

گرم کردن بروانی

گرم کردن بروانی

مراحل :

 

  1. یک قالب فلزی کوچک درون توستر قرار دهید.
  2. بروانی ها را روی قالب قرار دهید.
  3. توستر را روشن کنید.
  4. توستر را روی حرارت بالا تنظیم کنید.
  5. اجازه دهید بروانی ها به مقدار دلخواه شما گرم شوند.
  1. اکنون باید بروانی ها گرم و آماده ی سرو شده باشند.