By | دسامبر 27, 2017

 

چگونه از یک مقاله اسکن بگیریم ؟

آیا تا به حال از پروسه ی طولانی اسکن گرفتن مقاله خسته شده اید؟ آیا خیلی مشتاق هستید تا روشی را یاد بگیرید که به سرعت بتوانید از مقاله ها اسکن بگیرید؟ در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه این کار را انجام دهید.

مراحل :

اسکنر

  1. ابتدا در نظر بگیرید که در یک لحظه چند برگه را می توانید در اسکنر قرار دهید. برخی اسکنر ها به شما اجازه می دهند تا از چند صفحه در یک لحظه اسکن بگیرید.
قرار دادن صفحات

قرار دادن صفحات

  1. اگر محدودیتی در قرار گیری دو صفحه در یک اسکنر وجود دارد این محدودیت را از بین ببرید. هر چه تعداد صفحاتی که در یک لحظه اسکن گرفته می شود بیشتر باشد سرعت اسکن گرفتن شما نیز بالا می رود.

جدا کردن برگه ها

  1. گیره ی کاغذ, منگنه, چسب و هر چیزی که به شما امکان اسکن گرفتن چند صفحه در یک زمان را نمی دهد را جدا کنید. باید مطمئن شوید که برگه ها به هم نچسبیده اند.

تاخوردگی صفحه

  1. باید به قسمتی که تا خورده است دقت کنید. دقت کنید که در محل تا خوردگی کاغذ از نوشته ها اسکن گرفته نمی شود. توجه داشته باشید زمانی که برگه را درون اسکنر قرار می دهید همه ی قسمت های آن باید به خوبی قابل مشاهده باشد.

روشن کردن اسکنر

  1. بررسی کنید که اسکنر روشن باشد و به درستی نصب شده باشد.

نرم افزار اسکن

6.نرم افزار اسکن مناسب رابازکنید.

 

  1. اکنون آماد هاسکن گرفتن هستید. پایان !

منبع : چگونه از یک مقاله اسکن بگیریم ؟