By | دسامبر 27, 2017

چگونه از یک کتاب با صفحات زیاد اسکن بگیریم ؟

معمولا، پروژه اسکن کتاب، به خصوص اگر صفحات زیادی داشته باشد, کار دشواری است. هنگامی که به صفحه ای رسیدید که دارای تصویر است، می توانید تنظیمات را به grayscale (یا رنگی) و یک طرفه تغییر دهید و پس از اسکن کردن این صفحه مجددا تنظیمات را به سیاه و سفید و دو طرفه برگردانید. اما اگر پروژه شما صفحات عکس دار و صفحات متنی زیادی داشته باشد، کار شما بسیار پیچیده می شود و برای تکمیل آن نیاز به صرف زمان زیادی دارید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه خیلی سریع از کتاب ها اسکن بگیرید.

مراحل :

تنظیم auto choosing

1. برای اینکه نیازی نباشد هر بار اسکنر را روی سیاه و سفید یا رنگی تنظیم کنید گزینه ی auto choosing را انتخاب کنید.

کتاب

2. اگر کتاب شما عکس های زیادی دارد بهتر است تنظیمات را از حالت سیاه و سفید به grayscale تغییر دهید. با این روش می توانید به راحتی از فصل های مختلف یک کتاب اسکن بگیرید. هر بار عوض کردن تنظیمات برای هر صفحه از کتاب کار خسته کننده ای خواهد بود.

پروسه ی اسکن گرفتن

3. برای اینکه خطایی طی اسکن گرفتن کتاب هایی که صفحات زیاد دارند رخ ندهد, پروسه ی اسکن گرفتن را به سه مرحله تقسیم کنید. به عنوان مثال اگر کتاب شما 300 صفحه دارد هر بار 100 صفحه را اسکن بگیرید. کمی استراحت کنید و بقیه صفحات را ادامه دهید.

حذف صفحات عکس دار

4. از تمام صفحات در حالت سیاه و سفید اسکن بگیرید سپس صفحاتی از کتاب را که عکس دارد حذف کنید.

 حالت grayscale

حالت grayscale

5. بعدا مجددا از صفحات عکس دار کتاب در حالت grayscale عکس بگیرید.

فضای خالی در سیستم

6. قبل از اسکن گرفتن اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای این کار را در اختیار دارید.

منبع : چگونه از یک کتاب با صفحات زیاد اسکن بگیریم ؟