By | دسامبر 27, 2017

چگونه بین ارتباط با دوستان و عشق زندگی خود تعادل ایجاد کنیم؟ ( افکار خود را در نظر بگیرید )

داشتن رابطه با شریک زندگی بسیار عالی و مفید است، اما در کنار آن، حفظ رابطه و دوستی به همان اندازه اهمیت دارد! اگر از دوستانتان دور شوید و همه ی توجه خود را صرف عشق زندگی خود بکنید ممکن است بعد از مدتی احساس دوری آنها شما را اذیت کند، در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه تعادل سالم بین زندگی عاشقانه و ارتباطات دوستانه ایجاد کنید.

بخش اول : ( افکار خود را در نظر بگیرید )

فکر کردن

  1. یک گام به عقب بردارید و نگاهی کلی به رابطه خود با شریک زندگی و دوست های دیگر خود داشته باشید. گاهی اوقات ممکن است نتوانید دید کلی داشته باشید – گاهی اوقات ممکن است در بخشی از باغ زندگی خود تمرکز کنید و علف های هرز در حال رشد در مکان های دیگر را نادیده بگیرید! این سؤالات را از خودتان بپرسید :

آیا به اندازه ی کافی وقت صرف همه ی قسمت های زندگی ام کرده ام؟

اغلب اوقات من چه فردی هستم؟

احساسات مثبت یا منفی که در رابطه با شریک زندگی و دوست هایم وجود دارد, چه هستند ؟

آیا در رابطه با شریک زندگی خود یا دوستانم احساس رضایت دارم؟

بیان احساسات

  1. احساسات خود را در نظر بگیرید. آیا انرژی منفی از شریک زندگی یا دوستانتان دریافت می کنید؟ اگر به نظر شما تنشی در رابطه وجود دارد، ممکن است بخواهید کمی از زمانی که برای این رابطه صرف می کنید را کم کنید و به رابطه ی دیگرتان اضافه کنید. اگر این انرژی منفی از طرف دوستانتان دریافت شود، ممکن است زمان زیادی را در زندگی صرف عشق خود کنید.

صحبت کردن با شریک خود

  1. در صورت امکان با شریک و دوستان خود صحبت کنید و از آنها بپرسید که چه احساسی دارند. آیا زمان زیادی را صرف ارتباط با شریک زندگیتان می کنید و دوستان خود را نادیده می گیرید یا برعکس ؟ تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که همه ی توجه خود را صرف یکی از گل های زندگی خود نکنید و نگاهی به کل باغ و علف های آن نیز بیاندازید. علف های هرز زندگی شما بیشتر در چه جایی رشد می کنند ؟

منبع: چگونه بین ارتباط با دوستان و عشق زندگی خود تعادل ایجاد کنیم؟