برچسب: آبشار آب ملخ در کدام منطقه قرار دارد؟

معرفی آبشار آب ملخ

By | دسامبر 27, 2017

آشنایی با آبشار آب ملخ سنگی سقوط کرد، آبشاری پدید آمد و آب حایل بین ۲ دنیا شد، دنیای پشت «آب ملخ» و دنیای آدم‌هایی که مقابل شرشر آن ایستاده‌اند. چشمانتان را ببندید و تصور کنید راهی گوشه‌ای از طبیعت تماشایی ایران…Read More »