برچسب: آبشار برنجه در کدام منطقه قرار دارد؟

آبشار برنجه

By | دسامبر 27, 2017

آبشار برنجه شول آباد در استان لرستان شول آباد نام منطقه ای است که در ۹۷ کیلومتری شهرستان الیگودرز در استان لرستان قرار دارد. این منطقه بسیار صعب العبور است و اندازه گیری آبشار برنجه شول آباد تقریبا غیرممکن به نظر می…Read More »