برچسب: آبشار خرپاپ در کجا واقع است؟

آبشار خرپاپ

By | دسامبر 27, 2017

دره ها و کوه ها در حوالی پیرانشهر هستند که باعث بوجود اومدن چنین پدیده ی طبیعی زیبایی شده اند و این پدیده هستش که همه ساله توجه گردشگران بسیاری رو به خودش جلب می کنه و این پدیده چیزی نیست جز…Read More »