برچسب: آداب

آداب دعا کردن

By | دسامبر 27, 2017

آداب دعا کردن و شرایط استجابت آن گرچه درهای رحمت الهی، همواره به سوی بندگانی که صادقانه و مخلصانه او را می خوانند، باز است و خداوند، به آنها وعده پاسخ داده است اما آنچه باید برای ما مهم می باشد، اصل…Read More »