برچسب: آزمایش خون

تست RDW در آزمایش خون چیست

By | دسامبر 27, 2017

تست RDW در آزمایش خون چیست تست RDW عرض توزیع (قطر) گلبولهای قرمز خون را اندازه می‌گیرد تا تفاوت در اندازه و حجم گلبولهای قرمز خون شخص را نشان دهد. نتایج به دست آمده همراه با سایر آزمایش‌های خون، می‌تواند به پزشکان کمک…Read More »