برچسب: آشنایی با رشته مکانیک خودرو

آشنایی با رشته مکانیک خودرو

By | دسامبر 27, 2017

آشنایی با رشته مکانیک خودرو تکنولوژی شتابان رشد و توسعه می یابد و در اين میان صنعت خودرو جایگاه ویژه ای در جهان دارد . به گواهی آمار صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین صنعت مهم کشور به شمار می آید…Read More »