برچسب: آشنایی با پسیل گلابی و راه های مبارزه باآن

آشنایی با پسیل گلابی و راه های مبارزه باآن

By | دسامبر 27, 2017

آشنایی با پسیل گلابی پسیل گلابی که با نام های شیره، عسلک گلابی و یا آفت روغن چراغی نام برده می شود بعد از آتشک(Fire Blight یا Blight) یکی از آفات مهم درختان گلابی در ایران به حساب می آید.در مساله آفات…Read More »