برچسب: آفات های گیاه فیکوس

معرفی و آموزش نگهداری گیاه فیکوس

By | دسامبر 27, 2017

معرفی گیاه فیکوس : تقریباً در اثر خانه‌های ایرانی به دلیل مقاوم بودن و راحت بودن نگهداری و نیازی نوری کم گل فیکوس نگهداری می‌شود. نام علمی فیکوس Ficus elastica می‌باشد. برگ‌های گیاه فیکوس براق و چرمین هستند که در برخی ارقام…Read More »