برچسب: آموزش بافت کلاه فرانسوی به صورت مرحله به مرحله

آموزش بافت کلاه فرانسوی

By | دسامبر 27, 2017

آموزش بافت کلاه فرانسوی به صورت مرحله به مرحله برای بافت این مدل کلاه ابتدا به بافت های زیر نیازمند هستید:‌ بافت زیر و رو ژوته بافت رکن یا جودانه کشباف دو تا یکی کردن مراحل بافت کلاه فرانسوی 1. در مرحله…Read More »