برچسب: آموزش تیمم بدل از غسل و وضو

نحوه تیمم بدل از غسل

By | دسامبر 27, 2017

در تیمّم چهار چیز واجب است: ۱. نیّت، ۲. زدن کف دو دست با هم بر چیزى که تیمّم بر آن صحیح است. ۳. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى…Read More »