برچسب: آموزش چگونگی پاک کردن کنگر

نحوه پاک کردن کنگر

By | دسامبر 27, 2017

نحوه پاک کردن کنگر کنگر مثل کرفس شاخه شاخه است که هر شاخه خودش چند سرشاخه دارد. برای راحتی کار می توانید به فاصله قد انگشت کوچک از ته شاخه ببرید و سرشاخه ها را جدا کرده هرکدام را جدا تمیز کنید.…Read More »