برچسب: اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید. دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که…Read More »