برچسب: اجرای فایل های VCF

نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق Gmail

By | دسامبر 27, 2017

نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق Gmail ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه با باز کردن فایل VCF مخاطبین خود را به حساب ایمیل خود اضافه کنید. فایل های VCF, که با نام  “vCard” نیز شناخته…Read More »

نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق iCloud

By | دسامبر 27, 2017

  نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق iCloud ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه با باز کردن فایل VCF مخاطبین خود را به حساب ایمیل خود اضافه کنید. فایل های VCF, که با نام  “vCard” نیز…Read More »

نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق Outlook

By | دسامبر 27, 2017

  نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق Outlook ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه با باز کردن فایل VCF مخاطبین خود را به حساب ایمیل خود اضافه کنید. فایل های VCF, که با نام  “vCard” نیز…Read More »

نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق Yahoo

By | دسامبر 27, 2017

نحوه ی باز کردن فایل های  VCF از طریق Yahoo ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه با باز کردن فایل VCF مخاطبین خود را به حساب ایمیل خود اضافه کنید. فایل های VCF, که با نام  “vCard” نیز شناخته…Read More »