برچسب: اسکن قلبی چیست؟

اسکن قلب چیست؟

By | دسامبر 27, 2017

این آزمایش یک ابزار غربالگری اساسی برای بیماری قلبی است که می تواند بیمار را از مرگ نجات دهد. اسکن قلبی یک روش غیر تهاجمی است که نشان می دهد پلاک های کلسیفیه شده در عرق کرونر قلب فرد چه میزان است.…Read More »