برچسب: انشای طنز سیاسی

انشای طنز سیاسی

By | دسامبر 27, 2017

انشای سیاسی سفر به نام خدا .ما بچه ها سفر را خیلی دوست داریم .اما پدرم می گوید سفر برای پولدارها مناسب تر است و مافقرا بهتر است با فکرمان به مناطق جذاب سفر کنیم. پارسال زن دایی اینا دو روز رفته…Read More »