برچسب: انشا درباره ی کمک به همسایه

انشا در مورد کمک به همسایه

By | دسامبر 27, 2017

انشا طنز و غیر طنز در مورد کمک به همسایه غیرطنز:همسایه ی انسان یکی از نزدیک ترین دوست یا خویشاوند و یا همراه اوست. همسایه از خوردن و آشامیدن همسایه خود بهتر از دیگران اطلاع دارد. در مواقع نیاز دست یکدیگر را…Read More »