برچسب: انشا درخصوص گفت و گوی دست و پا

انشا گفت و گو دست و پا

By | دسامبر 27, 2017

بنام خدا مقدمه: گفت و گو ها میدانیم که چند نوع هستند انواع متفاوتی دارند اما به این موضوع فکر کرده اید که ممکن است دست و پای ما باهمدیگر گفت و گویی داشته باشند میتوانیم به ان با چشم داستانی نگاه…Read More »