برچسب: انشا در خصوص امام خمینی

انشا در مورد امام خمینی

By | دسامبر 27, 2017

انشا درباره ی امام خمینی جمعیت فوج فوج خودش را به فرودگاه میرساند. ایران دریایی شده بود خروشان که میخواست در اقیانوس قلب تو حل شود. ایران قلبی شده بود که هر لحظه در انتظار این واقعه ی سرنوشت ساز می تپید.…Read More »