برچسب: انشا در خصوص مقایسه عشق و نفرت

انشا در مورد عشق و نفرت

By | دسامبر 27, 2017

انشا با موضوع مقایسه عشق و نفرت مقدمه: احساسات مثل یک خط باریک می مانند، خطی که لغزش در آن یا بالا و پایین شدن آن مصادف می شود با تضاد بین احساسات. تنه انشاء: زندگی همیشه یکنواخت نیست، گاهی صعود دارد…Read More »