برچسب: انشا طنز در مورد کمک به همسایه ها

انشا طنز کوتاه

By | دسامبر 27, 2017

انشا طنز در مورد کمک به همسایه ها کمک کردن در نگاه اول یک رفتار پسندیده انسانی است و کمک کردن به همسایه ها اهمیت و ارزش بیشتری دارد. البته یکی از همسایگان ما که به قول خودش در زندگی به کمک…Read More »