برچسب: انشا غیر طنز در مورد انتقال خون

انشا در مورد انتقال خون

By | دسامبر 27, 2017

انشا طنز و غیر طنزدر مورد انتقال خون غیر طنز :ما ایرانی ها در همه ی شرایط ثابت کرده ایم که همیشه پشت همدیگر ایستاده ایم و مانند کوه پشت یکدیگر و حامی هم هستیم. به طور مثال زمانی که سازمان بهداشت…Read More »