برچسب: انواع هزار پا

انواع هزار پا و غذاهای انها

By | دسامبر 27, 2017

درباره انواع هزار پاها و غذای آنها هزارپا حشره ای از شاخه بندپایان و از رده هزارپایان است هزارپاها از جهت نوع غذایشان به دو نوع گیاه خوار و گوشتخوار تقسیم می شوند نوع گوشتخوار هزار پا بسیار کمیاب است اما هزارپاهای…Read More »