برچسب: باز کردن فایل pdf قفل شده

نحوه ي باز کردن یک فایل PDF قفل شده با استفاده از Google Chrome

By | دسامبر 27, 2017

  نحوه ي باز کردن یک فایل PDF قفل شده با استفاده از Google Chrome     ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه یک فایل PDF قفل شده را مشاهده و محتوای آن را پرینت بگیرید. دو نوع فایل…Read More »

نحوه ي باز کردن فایل PDF قفل شده با استفاده از Adobe Acrobat Pro

By | دسامبر 27, 2017

  نحوه ي باز کردن فایل PDF قفل شده با استفاده از Adobe Acrobat Pro   ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه یک فایل PDF قفل شده را مشاهده و محتوای آن را پرینت بگیرید. دو نوع فایل  PDF…Read More »