برچسب: ترکیبات شیمیایی دود سیگار

در دود سیگار چه ترکیب های سمی وجود دارد؟

By | دسامبر 27, 2017

ترکیبات شیمیایی دود سیگار مقدار نیکوتین بر حسب انواع مختلف برگ توتون در حدود ۲ـ۱ در صد و مقدار آن در هر نخ سیگار ۴ـ۲ میلی گرم است. گرچه سمٌیت دود سیگار تنها از نیکوتین نیست، اما نیکوتین خود به تنهایی، سمٌی…Read More »