برچسب: ترکیبات شیمیایی مهم قره قات

طرح کشت گیاه دارویی قره قات

By | دسامبر 27, 2017

گیاه دارویی قره قات قره قات بوته ای نیمه درختچه ای، درختچه ای و گاهی درختان کوچک ایستاده یا ایستاده و افتان با ارتفاع 3 متر هستند که غالباً بر اثر انشعاب ساقه ها از پایین، منظره انبوه و متراکم دارند. برگ…Read More »