برچسب: تعبیر آرایش کردن در خواب

تعبیرخواب آرایش کردن

By | دسامبر 27, 2017

آرایش کردن برای زنان امری طبیعی است و دیدن آن برای مردان در خواب نشانه رسوایی است. انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده‌است بسیار متفاوت است. بنابراین بایستی با استفاده از نمادها و سمبل‌ها و به…Read More »