برچسب: تعبیر خواب خوردن گوشت خفاش

تعبیر خواب خفاش

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب خفاش تعبیر دیدن خفاش در خواب ، وجود دشمن است. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید، بر دشمن پیروز می شوید. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر…Read More »