برچسب: تعبیر خواب درمان سرطان

تعبیر خواب سرطان

By | دسامبر 27, 2017

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است: سرطان: ترس از این بیماری، اشاره به اینکه بخشی از وجود ما با بقیه بخش‌ها هماهنگ نیست، بیانی از آنچه ما درباره تاثیر عاطفی سایر مردم به ویژه مادران احساس می‌کنیم، این تاثیرات ممکن است…Read More »