برچسب: تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب دویدن بيتون مى‌گويد: دويدن در خواب، بيانگر پيشرفت در كارها است. اگر خواب ببينيد كه هنگام دويدن زمين مى‌خوريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد. اگر در خواب گروهى را در حال دويدن ببينيد، نشانه‌ى آن است كه مسئوليت…Read More »