برچسب: تعبیر خواب شستن مدفوع

تعبیر خواب مدفوع کردن

By | دسامبر 27, 2017

مدفوع در خواب نشانه چیست؟ دیدن مدفوع انسان یا مدفوع بچه را در خواب بسیاری از معبرین نیکو ندانسته‌اند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست…Read More »