برچسب: تعبیر خواب کشتن طاووس

تعبیر خواب طاووس

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب طاووس منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به…Read More »