برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب خفاش

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب خفاش تعبیر دیدن خفاش در خواب ، وجود دشمن است. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید، بر دشمن پیروز می شوید. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر…Read More »

تعبیر خواب زمین کشاورزی

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب مزرعه چیست؟ تعبیر دیدن مزرعه یا زمین زراعی در خواب همواره بسته به کیفیت محصول و نوع آن متفاوت است ولی به طور کلی و به گفته منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که…Read More »

تعبیر خواب خواستگار آمدن

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب خواستگاری خواستگاری در خواب می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادات جدیدی که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن‌ها رو به رو هستید اشاره داشته باشد. این پیشنهادات صرفا زمینه‌های عاطفی را شامل نشده و می‌تواند نشان دهنده‌ی پیشنهادات جدید…Read More »

تعبیر خواب پرده

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب پرده (روانشناسی) پرده در تعبیر خواب می‌تواند با مفهوم جهل مرتبط باشد. مانند زمانی که احساس می‌کنید موضوعی از شما مخفی مانده و اطرافیان با شما، صداقت لازم را ندارند. این خواب از شما می‌خواهد تا درباره‌ی این احساس درونی…Read More »

تعبیر خواب لباس نو

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب لباس (تفسیرگران غربی) خواب دیدن درباره لباس غیرمعمولی نیست. ما هر روز لباس می‌پوشیم و در اطراف خود آن‌را می‌بینیم. اما گاهی اوقات،‌ حتی خواب لباس‌ نیز می‌تواند یک معنای خاص داشته باشد، به خصوص اگر در مرکز توجه خواب…Read More »

تعبیر خواب کفتار

By | دسامبر 27, 2017

ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر کفتار، زنی زشت می‌باشد. اگر ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، یـعـنـی با زن زشتی ازدواج می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی…Read More »

تعبیر خواب دویدن

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب دویدن بيتون مى‌گويد: دويدن در خواب، بيانگر پيشرفت در كارها است. اگر خواب ببينيد كه هنگام دويدن زمين مى‌خوريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد. اگر در خواب گروهى را در حال دويدن ببينيد، نشانه‌ى آن است كه مسئوليت…Read More »

تعبیر خواب عروسک

By | دسامبر 27, 2017

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند: در بسیاری از رویاهایی با مضمون عروسک، عروسک مورد خشونت واقع می‌شود. این امر شاید به احساس رویابین درباره کتک خوردن و یا حمله‌های عاطفی که در دوران کودکی تجربه کرده و خود…Read More »

تعبیر خواب عدس

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب حبوبات تعبیری که در حالت کلی برای حبوبات آورده شده است به این صورت است که حضرت یوسف (ع) می‌گوید دیدن حبوبات در خواب ملال و رنج آور است. البته لازم است بدانیم که هر کدام از انواع حبوبات تعبیری…Read More »

تعبیر خواب سرطان

By | دسامبر 27, 2017

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است: سرطان: ترس از این بیماری، اشاره به اینکه بخشی از وجود ما با بقیه بخش‌ها هماهنگ نیست، بیانی از آنچه ما درباره تاثیر عاطفی سایر مردم به ویژه مادران احساس می‌کنیم، این تاثیرات ممکن است…Read More »