برچسب: تفاوت های سلول های جانوری و گیاهی

تفاوت سلول گیاهی و جانوری

By | دسامبر 27, 2017

تفاوت های سلول های جانوری و گیاهی   1-حجم: سلول های جانوری به طور کلی کوچک تر از سلولهای گیاهی هستند. طول سلول های جانوری از 10 تا 30 میکرومتر متغیر است، در حالی که طول سلول های گیاهی بین 10 و…Read More »