برچسب: تقوا به چه معنا می باشد؟

تقوا یعنی چه؟

By | دسامبر 27, 2017

تقوا چیست و متقی کیست؟ راغب می گوید: تقوا از ماده «وقایه» به معنی حفظ کردن چیزی در برابر آفات است. تقوا به معنی محفوظ داشتن روح و نفس است از آن چه بیم می رود و به آن زیان رساند؛ سپس…Read More »