برچسب: جذابیت های طبیعی

معرفی دریاچه سد لار

By | دسامبر 27, 2017

آشنایی با دریاچه سد لار این منطقه با جذابیت های طبیعی بیشمار شامل قله ها و ارتفاعات مختلف، چشمه سارها، آبشار روهای متعدد با آب گوارا، دریاچه ،گیاهان داروئی و انواع حیوانات وحشی و جاذبه های بین المللی ایران ومازندران است كه…Read More »