برچسب: جنگل‌های جلگه‌ای

پارک جنگلی چالدره

By | دسامبر 27, 2017

پارک جنگلی چالدره با وسعتی نزدیک به صد هکتار، در ارتفاع ۴۰۰ متری از دریا جای گرفته و توسط دو رودخانه هزار و دو هزار احاطه شده است. این پارک جز جنگل‌های جلگه‌ای محسوب می‌شود و طبیعت بکر آن با درخت‌های بلند،…Read More »