برچسب: حذف صفحات از یک فایل pdf

نحوه حذف صفحات از یک فایل PDF با استفاده از Adobe Acrobat

By | دسامبر 27, 2017

  نحوه حذف صفحات از یک فایل PDF با استفاده از Adobe Acrobat فایل های PDF برای حفظ فرمت اصلی یک سند بسیار عالی هستند، اما تلاش برای ویرایش آنها می تواند کمی دشوار باشد. حتی یک اقدام ساده مانند حذف صفحه…Read More »